Het is een ontwerp van ‘Landart’ en illustreert mooi wat ik bedoel met:

"Beeldhouwen met de ondergrond 
en schilderen met de vegetatie"

Ik probeer de ondergrond een reliëf te geven dat samen met de te verwachten of te beïnvloeden vegetatie samen een opvallend landschap laat ontstaan.

Rietzee is een ontwerp gemaakt voor een gebied dat laag ligt en waarvan de verwachting was dat als er geen onderhoud gepleegd zou worden er uitsluitend riet zou gaan groeien.

U ziet de fasen van ontwerp en het uiterlijk van riet in reliëf in foto's. 
En, een filmpje van riet zoals het zich gaat gedragen bij harde wind.

Zo komt de beweging van water weer terug in het landschap.
(zie het ontwerp Golven aan de Zoom)


.     .     .